Skip to main content

Řešení pro spotřebitele

V tomto malém průvodci zodpovíme nejčastější otázky, které v problematice úpravy vody zajímají spotřebitele a domácnosti. 

Co nezjistíte tady, rádi s vámi probereme osobně, telefonicky nebo písemně.

Úprava vody: Řešení pro domácnosti a spotřebitele

Pomůžeme s řešením vašeho problému

Máme ucelený sortiment zařízení na úpravu pitné a užitkové vody.

Odborně vám poradíme s výběrem správného výrobku.

Dodáme srozumitelný návod k instalaci a použití výrobku.

Vždy budeme k dispozici s radou, servisem i provozním materiálem.

Časté otázky

Čím mohu upravit vodu pocházející z veřejného zdroje

Vodárenské provozy kontrolují a upravují parametry pitné vody tak aby odpovídaly hygienickým normám. To neplatí pro tvrdost vody, která je sice také sledovaným parametrem, vodárny ji ale nijak neupravují. Příliš tvrdá voda vytváří vodní kámen a způsobuje značné problémy. 

Chcete-li tvrdost vody odstranit změkčovacím filtrem, rádi vám poradíme. Připravte si prosím tyto informace: 

 • kdo je váš dodavatel pitné vody a kde bydlíte, 
 • jaká je tvrdost vody (uvádí se na webových stránkách vodáren), 
 • počet osob trvale žijících v domácnosti (stanovení denní spotřeby),
 • počet koupelen v domácnosti (pro správnou dimenzaci filtru).
 • mimořádné odběry (vířivka, vnitřní bazén apod.)

Oddělte spotřebu vody pro zahradu nebo mytí auta. Zbytečně by zvýšila náklady na úpravu vody.

Máte-li problémy s dalšími parametry vody (zákal, odér chloru apod.), specifikujte je. Najdeme pro Vás řešení

Nabídka domácích změkčovacích filtrů na našem e-shopu

Jak ošetřit pitnou vodu z vlastní studny nebo vrtu?

Voda ze studní a vrtů může mít problémy s nadlimitním obsahem minerálů a dalších látek. Máte-li nový zdroj, ustálení parametrů vyžaduje nějaký čas čerpání. Výsledky konzultujte. Máme-li starší zdroj, doporučujeme začít odborným vyčištěním, dezinfekci a provedením čerpací zkoušky. Teprve pak má smysl rozbor kvality a hledání vhodné úpravy.

Doporučený minimální rozsah rozboru vody

Bakteriologický rozbor, stanovení vodivosti, hodnoty pH, barva, zákal, chuť, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, amonné ionty, železo, mangan, celková tvrdost, sodík a draslík. Rozbory provádí akreditované laboratoře, hygienické stanice a některé vodárny.

Správná úprava vyžaduje znalost těchto informací:

 • počet osob trvale žijících v domácnosti (stanovení denní spotřeby), 
 • počet koupelen v domácnosti (pro správnou dimenzaci filtru).
 • mimořádné odběry (vířivka, vnitřní bazén apod.)

Oddělte spotřebu vody pro zahradu nebo mytí auta. Zbytečně by zvýšila náklady na úpravu vody.

Základní rozsah úpravy vody u vlastních zdrojů

 • Hygienické zabezpečení
 • Redukce železa a manganu
 • Změkčení vody
 • Redukce dusičnanů
 • Částečné odsolení

Hygienické zabezpečení

U vlastních zdrojů byste měli průběžně pečovat o hygienické zabezpečení vody. Bakteriologické hodnoty mohou výrazně kolísat. Doporučujeme aplikaci dezinfekčního přípravku, která garantuje přesné a spolehlivé dávkování. Voda s dezinfekční látkou neutrpí, odjedete-li například na dovolenou a voda zůstane stát v trubkách. 

Jiným hlídačem bakteriologické nezávadnosti je UV lampa. Vyžaduje trvalý a pravidelný odběr, proto se hodí spíše pro výrobní provozy či bazény než domácnosti. Má i další limity. UV záření odstraní aktuální biologickou zátěž, čistota vody je ale omezena pouze na čas, kdy je lampa aktivní. Proto se UV lampa obvykle kombinuje s chemickou stabilizací. 

Dávkovací sestava pro dezinfekci
UV lampa pro dílčí ošetření

Redukce železa a manganu

Je-li nadbytek železa a manganu jedinou slabinou vašeho zdroje, pro správný výběr zařízení získejte rozbor 

 • obsahu železa, 
 • obsahu manganu, 
 • hodnoty pH a 
 • celkové tvrdosti. 

Pamatujte, že voda s vysokým obsahem železa zanáší změkčovací filtry a až do úplného vyřazení z provozu. 

Odželeznění EMZ-CR
Odželeznění EMZ-MTM
Odželeznění EMZ-P

Redukce dusičnanů

Dusičnany se do pitné vody dostávají velmi často v důsledku zemědělské činnosti. Pro návrh správného řešení proto potřebujeme kompletní minimální rozbor uvedený výše. Ten nám pomůže zvolit vhodného zařízení tak, aby po redukci dusičnanů zůstala voda pitná i v ostatních sledovaných parametrech.

Redukce dusičnanů WGN

Změkčení vody

Tvrdost je nejčastější slabinou vodních zdrojů. Nabízíme celou řadu změkčovacích filtrů pro každý odběrní výkon. Změkčení je konečnou úpravu vody. Mějte proto na paměti, že už musí být hygienický zabezpečená. Obsah železa v ní by neměl být vyšší než 0,3 mg/l. Jste-li si jisti, že vaší vodě kromě vysoké tvrdosti nic nechybí, stačí udělat právě jen rozbor tvrdosti. 

Změkčovací filtry jsou plně automatické, pracují na bázi výměny iontů a garantují snížení tvrdosti vody na požadovanou mez.

Přehled změkčovacích filtrů aquina

Informace na závěr

Po všech úpravách popsaných výše zůstává voda vodou pitnou. Používané postupy se standardně používají i ve vodárenských provozech. Všechna naše zařízení jsou certifikována pro úpravu pitné vody v souladu s českou kegistalivou. 

Problematika úpravy vody je široká. Máte-li s ní problém, který jsme výše nepodchytili, neváhejte nás kontaktovat. Určitě ho vyřešíme.

Hledám zařízení na úpravu pitné vody pro více bytových jednotek.

Tak to jste u nás správně. Úpravu vody zajišťujeme i pro centrální odběrní místa, jakým jsou i bytové domy. Abychom vám doručili optimální řešení, potřebujeme od vás tyto informace:

 • vstupní tvrdost vody nebo adresu vašeho domu, abychom si ji sami zjistili,
 • počet bytových jednotek napojených na centrální úpravnu,
 • zda k ohřevu TUV dochází centrálně, nebo v jednotlivých bytech.

Rádi vám pak navrhneme odpovídající řešení.

Proč nenabízíte fyzikální (magnetickou) úpravu vody?

Myšlenka fyzikální úpravy vody pomocí permanentních magnetů nebo elektromagnetů předpokládá, že magnetické pole mění fyzikální strukturu vodního kamene a brání jeho usazování ve vodovodních systémech. Vědecké vysvětlení této schopnosti, tím méně jeho důkaz, ovšem neexistuje.

U firem, které magnetickou úpravu nabízejí, zaznamenáváme problémy s plněním garancí. Z hygienických důvodů nemá metoda certifikaci SZÚ Praha. Protože nelze zaručit snížení tvrdosti vody, nelze převzít provozní záruku za vodovodní armatury.

Naše změkčovací filtry fungují na bázi výměny iontů s následnou regenerací solí. To je řešení se 100% zárukou funkčnosti a zdravotní nezávadnosti. Filtry plní všechny požadavky české legislativy na zařízení pro úpravu pitných vod před domácím i veřejným odběrem.

Proč spoléhat na aquinu?

Úprava vod je naší vášní už více než 20 let. Máme bohaté zkušenosti s technologiemi i potřebami našich zákazníků. Umíme tak doporučit skutečně funkční, prověřené řešení. Když říkáme řešení, myslíme skutečné řešení vašeho problému od konzultací přes dodávku a instalaci zařízení po servis a zajištění spotřebního materiálu. Každou novou zakázku bereme jako příležitost uplatnit své zkušenosti a trochu je i rozšířit. Uznáváme jen jeden druh práce — perfektně odvedenou.

Výrobky nabízíte zde i na svém e-shopu. Proč?

V e-shopu nabízíme tu část našeho sortimentu, které je určena pro domácnosti, tedy koncovým spotřebitelům. Na tomto webu je představen kompletní, podstatně širší sortiment pro veřejné budovy, průmysl, služby apod. Máte-li zájem o produkty na úpravu vody v rodinném domě nebo bytě, jděte prosím na shop.aquina.cz

Před nákupem nás prosím kontaktujete. Vybrat vhodné zařízení není tak jednoduché, jak to vypadá. Konzultujte svou volbu s námi. Rádi vám vhodný výrobek doporučíme.

Jaké jsou záruční podmínky? Mohu nevhodně vybraný produkt vrátit?

Zboží zakoupené v našem e-shopu je jako každé jiné kryto dvouletou zárukou. Výrobek můžete vrátit do 14 dnů od zakoupení, pokud nebyl používán nebo poškozen (poškrábán při montáži apod.). Dopravné hradíte vy. Nejlepším způsobem, jak se zklamání z výrobku vyhnout, je konzultovat jeho výběr s námi. 

Chcete-li reklamovat vadu výrobku, kontaktujte nás. Podmínky reklamace zboží zakoupeného na e-shopu jsou součástí všeobecných obchodních podmínek.

Zajišťujete i servis a spotřební materiál?

Ano, servis zajišťujeme po celé ČR. Servisní zásahy na místě se snažíme zorganizovat tak, aby náklady na dopravu byly co nejnižší. Vadný výrobek nám můžete i doručit přepravní službou.

Životnosti a funkčnosti většiny zařízení prospívá pravidelná údržba. Proto nabízíme také preventivní servis zahrnující důkladnou kontrolu a seřízení instalované technologie. Poraďte se s námi, zda a jak často vaše zařízení kontrolovat.

Proč na webu neuvádíte ceny produktů?

Byznysovým zákazníkům sdělujme ceny formou individuálních cenových nabídek. Ceny produktů pro koncové spotřebitele najdete na shop.aquina.cz.