Skip to main content

Seznam realizací

Dezinfekce rozvodů pitné vody ve výrobním závodě

Dezinfekce rozvodů pitné vody ve výrobním závodě dávkováním chlordioxidu. Instalován generátor ClO2 JESCO.

Dezinfekce rozvodů pitné vody ve výrobním závodě
Dezinfekce rozvodů pitné vody ve výrobním závodě