facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

co by jste měli vědět a požadovat (fyzikální úprava vody)

Pro změkčení vody se nabízí prostřednictvím různých dodavatelů a reklam dvě základní možnosti. Chemická úprava, tu nabízíme my na našich stránkách jako jedinou variantu a pak je nabízena varianta tzv. fyzikální úpravy na magnetech, které mohou být dále permanentní nebo indukční. Vzhledem k velkému chaosu v informacích se Vám pokusíme velmi stručně a krátce sdělit základní fakta o fyzikální úpravě vody, kterou nepoužíváme.

 

  1. fyzikální úprava vody není v České republice schválena Státním zdravotním ústavem pro styk s pitnou vodou. Tzn. správně by tyto magnety neměli být instalovány na přívodech studené vody, které slouží jako zdroj pitné vody v bytě, domě či jiném objektu. Tyto lze ale instalovat na přípravu TV popř. do systému ÚT. Měli by jste na vyžádání obdržet od dodavatele kladné stanovisko státního orgánu, které máme my pro naše změkčovací stanice.
    Co to pro Vás znamená? Jde-li o privátní instalaci, zřejmě nic, asi se nebudete sami udávat. Jste-li ale právní subjekt, či živnostník to se týká i subjektů SVJ, pak nad Vámi může vykonávat dozor místní stanice hygieny (jste pro ně totiž ze zákona provozovatel úpravy vody) a tady jde již o ukládání finančních sankcí, které začínají v řádech desítek tisíc korun a více. Tudíž vystavujete se sankcím od státní správy
  2. další otázkou je pak garantovaná účinnost. Velmi stručně. Tato fyzikální úprava je založena na principu dočasné úpravy valenčních vazeb elektronů (nejedná se o žádnou nanotechnologii jak je někdy účelově vykládáno), která v praxi znamená, že po průchodu magnetem se nevytváří dále pevný inkrust vodního kamene, ale dochází ke kašovitosti hmoty vodního kamene (stejnou tvrdost vody před magnetem naměříte i za magnetem). Máme mnoho fotodokumentace od dodavatelů ucpaných zásobníků na ohřev vody s magnetickou úpravou vody, průtokových ohřívačů, protože tato úprava pracuje po určitou dobu a je tedy dočasná, ty valenční vazby se vrátí do původního stavu, to prostě nelze okecat. Takže ta kaše, která putuje dále za magnet, časem stejně vytvoří inkrust a problém s projevem tvrdosti vody není tedy řádně odstraněn. To je druhý důvod, proč se nevěnujeme fyzikální úpravě vody, protože bychom Vám nemohli poskytnout 100% garanci funkčnosti zařízení. A to je pro nás problém.